Japanese

 
     
 
ARTISTS
 
 

Yoshimi Arts
Wakasa Bldg. 3F, 1-8-24, Edobori
Nishi-ku,Osaka, Japan 550-0002
TEL/FAX +81-6-6443-0080
E-MAIL info@yoshimiarts.com
URL http://www.yoshimiarts.com

Copyright(c)2010- Yoshimi Arts.
All Rights Reserved.


 

 


link to artist page(Megumi Coshoubu, Shiho Oda, Hiroki Yasutomi :Japanese)

Rachel Adams   Megumi Coshoubu   Hana Inoue
   
         
  Mizuki Kakinuma   Keigo Kamide
   
         
Yugo Kohrogi     Shiho Oda
   
         
Haruko Sasakawa   Miki Sato   Katso Tachi
   
Takehiro Terabayashi   Shiho Yamamoto   Hiroki Yasutomi